Θερμογραφικός Έλεγχος Εξοπλισμού

Παραδείγματα Έργών

Ακολούθως παρατίθενται παραδείγματα θερμικών εικόνων από πραγματικούς ελέγχους εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με την χρήση θερμικής κάμερας. Σημειώνεται πως στο σύνολο των παραδειγμάτων ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από απόσταση (ασφάλεια), ο εξοπλισμός βρισκόταν υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας (χωρίς όχληση παραγωγής) και δεν απαιτήθηκε καμία παρέμβαση από τρίτους (εμπλοκή προσωπικού συντήρησης) για την λήψη αυτών.

Α. Έλεγχος Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Β. Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Γ.   Έλεγχος ψυκτικών / θερμικών απωλειών προς εξοικονόμηση ενέργειας  

Δ. Έλεγχος δικτύων και εξοπλισμού ατμού, αερίων ψύξης

Ε: Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων

Μην    διστάσετε να υποβάλετε    οποιαδήποτε ερώτησή σας  τηλεφωνικώς ή μέσου της φόρμας επικοινωνίας μας.

Search site

Δείτε video θερμογραφικών ελέγχων...