Θερμογραφικός Έλεγχος Εξοπλισμού

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

ΧΑΣΙΛΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
B.Eng. / M.Sc.
ΜΕΛΟΣ  ΤΕΕ (Αρ. Μητρώου 89652)
Σπουδές και εργασιακή εμπειρία
Οι σπουδές Μηχανολόγου Μηχανικού ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στην Μεγάλη Βρετανία στο σύνολο τους με την λήψη τίτλων σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού Bachelor in Engineering  (University of Central Lancashire) και Master of Science (Cranfield Universtiy).

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από τον 2ο του 2002.

Στέλεχος της εταιρίας Γενική ΕΞΥΠΠ Β. Ελλάδος από το 2001 με καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας, Υπεύθυνου Τεχνικού Μετρήσεων της εταιρίας και από το 2009 Επιστημονικού Υπεύθυνου αυτής για το σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Οι ειδικές γνώσεις συνοψίζονται ακολούθως:

  • Μετρήσεις Εργασιακού Θορύβου. Μεθοδολογία μετρήσεων, οργάνωση και διενέργεια μετρήσεων με την χρήση ειδικών οργάνων (ολοκληρωτικό Ηχόμετρο, Ηχοδοσίμετρα κ,α.)
  • Μετρήσεις Έκθεσης Εργαζομένων σε Χημικούς Παράγοντες. Οργάνωση δειγματοληψιών (ατομικών και στατικών) και μεθοδολογία μετρήσεων. Χειρισμός ειδικών οργάνων (ατομικές αντλίες αέρα, όργανα άμεσης ένδειξης κ.α.)
  • Μετρήσεις Μικροκλίματος εργασιακών και άλλων χώρων, Ταχύτητας Αέρα και Φωτισμού. Πολύ καλή γνώση χειρισμού οργάνων μέτρησης ατμοσφαιρικών συνθηκών (θερμοκρασίας, σχετικής και ειδικής υγρασίας κ.α.) και αντίστοιχης μεθοδολογίας μετρήσεων.  
  • Έλεγχος για Διαρροές Εύφλεκτων Αερίων. Άριστος χειρισμός οργάνου άμεσης ένδειξης διαρροών σε εξοπλισμό αποθήκευσης, διανομής και χρήσης εύφλεκτων αερίων.

Θερμογραφικός Έλεγχος Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων επιχειρήσεων:

  • Εκτέλεση ελέγχων θερμικής απεικόνισης και εκτίμησης της κατάστασης λειτουργίας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
  • Έλεγχοι ασφαλούς λειτουργίας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Search site

Δείτε video θερμογραφικών ελέγχων...