Θερμογραφικός Έλεγχος Εξοπλισμού

Υπηρεσίες

Με την χρήση τεχνικών θερμογραφίας-θερμοκάμερας κατά την διάρκεια βιομηχανικών επιθεωρήσεων επιτυγχάνεται άμεσος έλεγχος εξοπλισμού και εγκαταστάσεων με βάση την θερμική τους εικόνα. Με αυτό τον τρόπο δίνεται μια νέα πολύ πιο αποδοτική διάσταση σε σχέση με τις απλές οπτικές επιθεωρήσεις.

 

 

Υλοποιημένα Έργα

Παραδείγματα θερμογραφικών ελέγχων στην βιομηχανία

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Κτιριακή Θερμογραφία

 

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Α. Ανάληψη καθηκόντων επιβλέποντος μηχανικού/τεχνικού ασφάλειας με προγραμματισμένες (μηνιαίες) επισκέψεις προς διενέργεια ελέγχων συμβουλευτικού–οργανωτικού χαρακτήρα με την χρήση τεχνικών θερμογραφίας.
Οι υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, οργανώνονται και διενεργούνται μέσω εξειδικευμένης εταιρίας παροχής υπηρεσιών αυτού του είδους (ΕΞΥΠΠ), από τις παλαιότερες και εξαιρετικά αξιόπιστη στο χώρο.

Β. Οργάνωση και εκτέλεση προγράμματος επισκέψεων θερμογραφικών ελέγχων παρακολούθησης λειτουργίας εξοπλισμού και εγκαταστάσεων σε ετήσια–χρονικά προκαθορισμένη κατά αντιστοιχία με τις ανάγκες, βάση.

Γ. Διενέργεια ειδικών ελέγχων κατά περίσταση.

Δ. Ολοκλήρωση προγραμμάτων στοχευόμενης προληπτικής συντήρησης εξοπλισμού (preventive maintenance) με την χρήση τεχνικών θερμογραφίας. Η εκτέλεση των καθηκόντων επίβλεψης γίνεται βάση αυτής της τεχνικής.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου εδώ.

Search site

Δείτε video θερμογραφικών ελέγχων...