Θερμογραφικός Έλεγχος Εξοπλισμού

Εντοπισμός ηλεκτρολογικού υλικού με αυξημένη θερμοκρασία λειτουργίας. Προσδιορισμός θέσεων – σημείων της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης όπου εμφανίζονται δυσλειτουργίες προτού αυτές εξελιχθούν σε βλάβες με κόστος για την παραγωγική διαδικασία, ή / και είναι δύσκολες να εντοπιστούν αλλιώς.

Search site

Δείτε video θερμογραφικών ελέγχων...