Θερμογραφικός Έλεγχος Εξοπλισμού

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ &ΕΛΕΓΧΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καλώς ήρθατε στο thermalimaging.gr. Στον αυτόν τον διαδικτυακό χώρο, παρουσιάζεται η επαγγελματική δραστηριότητα και εξέλιξη αυτής, στο πεδίο εκτέλεσης έργου Μηχανολόγου Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας/Μηχανικού Ασφαλείας με την χρήση τεχνικών Θερμογραφίας.

Παρέχονται υπηρεσίες έλεγχου καλής λειτουργίας εξοπλισμού εργασίας, καθώς και επίβλεψη λειτουργίας εγκαταστάσεων, με την υιοθέτηση τεχνικών θερμογραφίας  και την χρήση θερμικής κάμερας.

Βασική προτεραιότητά είναι η παροχή ουσιαστικής / χρηστικής πληροφόρησης σχετικής με την μηχανολογική αρτιότητα και συνολική κατάσταση λειτουργίας του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ούτως ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα προβλήματα, στα πρώτα στάδια εξέλιξης και να λαμβάνονται εξειδικευμένα μέτρα αντιμετώπισης τους.

Με αυτό τον τρόπο προλαμβάνεται η εξέλιξη μικρής έκτασης προβλημάτων σε μείζονα γεγονότα πρόκλησης σοβαρών παρεμβολών σε μια οποιασδήποτε μορφής παραγωγική διαδικασία ή ακόμα και στην λειτουργία μιας επιχείρησης (π.χ. πρόληψη αστοχιών που οδηγούν σε διακοπές λειτουργίας εξοπλισμού, πρόληψη ατυχημάτων, πυρκαγιές, εκρήξεις  κ.α.).

Επιπλέον, εισάγεται και ένα νέο εργαλείο εκτίμησης και αποτίμησης του ενεργειακού αποτυπώματος μιας εγκατάστασης στους κρίσιμους τομείς κλιματισμού, ψύξης και θέρμανσης για κτιριακές αλλά και παραγωγικές ανάγκες.

Η εμπειρία, άνω των δέκα χιλιάδων πραγματικών ωρών εκτέλεσης βιομηχανικών επιθεωρήσεων και ελέγχων και πλέων της δεκαετούς παρουσίας στον χώρο, αυτό-εγγυάται την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών αυτών.


Video από επιτόπιους θερμογραφικούς ελέγχους...

Θερμογραφικός έλεγχος
Ψύξη συγκόλλησης
Θερμογραφικός έλεγχος
Aλυσίδας μεταδοσης
Θερμογραφική παρακολούθηση
λιωμένου Μετάλλου
 Δείτε το στο Youtube...  Δείτε το στο Youtube...  Δείτε το στο Youtube...

 

Δείτε περισσότερα video απο θερμογραφικούς ελέγχους εδώ...

Search site

Δείτε video θερμογραφικών ελέγχων...

Ενημέρωση

24/09/2012 14:11

Τα οφέλη των θερμογραφικών ελέγχων

Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων. Εκτέλεση...
24/09/2012 10:00

Ο Διαδικτυακός χώρος είναι υπό κατασκευή...

Ο Διαδικτυακός χώρος είναι υπό κατασκευή και...
02/04/2012 15:09

Επικοινωνήστε μαζί μου...

Μην διστάζετε να επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε...